Προσωπικό

Διεύθυνση σχολής

  • Δήμητρα Χατούπη, ηθοποιός

Οικονομικός Διευθυντής

  • Γιάννης Γκουντάρας

Σύμβουλος Σπουδών

  • Αντώνης Γαλέος

Δημόσιες Σχέσεις

  • Δέσποινα Ερρίκου

Υπεύθυνοι Γραμματείας

  • Γιούλη Αθουσάκη
  • Ράνια Κελαϊδίτη
  • Γιάννης Παυλόπουλος
  • Δέσποινα Ρεκούδη

Φωτογραφίες

  • Ζαφείρω Βλάχου

Υπεύθυνη Αρχείου

  • Γραμματίδη Ευγενία