Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

Ο κεντρικός άξονας του μαθήματος στηρίζεται στην εξής αρχή: «από την συνειδητή κατάκτηση της τεχνικής στην ασυνείδητη χρήση της».
Λένα Φιλίπποβα

Το μάθημα στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη συνειδητοποίηση του κειμένου, τόσο αυτού που μιλά, όσο κι αυτού που ακούει, και παράλληλα στην ενεργή παρουσία των εκπαιδευόμενων στο "εδώ" και το "τώρα".

Στο μάθημα γίνονται συγκεκριμένες ασκήσεις που βοηθούν στην κατανόηση και απεύθυνση του θεατρικού κειμένου, στην επικοινωνία και στήριξη του συνόλου-και όχι της μονάδας-και στην ενεργοποίηση των αισθήσεων και της φαντασίας, με αφετηρία όμως το συγκεκριμένο, πραγματικό τόπο και χρόνο του κάθε φορά παρόντος.
Μαρία Κεχαγιόγλου

Δήμητρα Χατούπη

Δήμητρα Χατούπη

Γεώργιος Αδαμαντιάδης

Γεώργιος Αδαμαντιάδης

Βασίλης Ανδρέου

Βασίλης Ανδρέου

Έφη Θεοδώρου

Έφη Θεοδώρου

Σίμος Κακάλας

Σίμος Κακάλας

Μαρία Κεχαγιόγλου

Μαρία Κεχαγιόγλου

Γεωργία Μαυραγάνη

Γεωργία Μαυραγάνη

Γιώργος Συμεωνίδης

Γιώργος Συμεωνίδης

Subscribe to this RSS feed