Τεχνική Alexander

Η Τεχνική Αlexander , αναδεικνύοντας τη σχέση νου και σώματος, εξετάζει , διευρύνει και προάγει τον τρόπο που εκφραζόμαστε κινητικά την κάθε στιγμή .
Διερευνά τις βασικές αρχές που διέπουν την ανθρώπινη κίνηση,εντοπίζει τους νοητικούς και σωματικούς περιορισμούς , τους μετασχηματίζει και επαναφέρει στο σώμα τους φυσικούς μηχανισμούς ισορροπίας και κίνησης .
Η καλλιέργεια της κιναισθητικής αντίληψης , η απόκτηση ευαισθησίας και σωματικήςευφυίας, η αποφυγή των προσωπικών κινησιολογικών συνηθειών, η ενίσχυση των κινητικών δεξιοτήτων διασφαλίζοντας την αβίαστη κίνηση, η πρόληψη τραυματισμών μέσα από την ορθότερη διαχείριση της ενέργειας, όπως και η καθαρότερη παρουσία πάνω στη σκηνή ,συγκαταλέγονται στη συμβολή της Τ.Alexander στη θεατρική πράξη.