Κίνηση - Χορός

Η ανάπτυξη της ικανότητας για κινησιολογική δουλειά βασίζεται στην πληροφοριοδότηση και ενεργοποίηση της σωματικής συνειδητότητας. Εύρος, ετοιμότητα, επαγρύπνηση. Αντιμετωπίζοντας το σώμα ως δοχείο εμπειριών όπου αισθήσεις , συναισθήματα, ένστικτα, φαντασία και μνήμη μπαίνουν στο παιχνίδι, δημιουργείται ένα πεδίο συνεχούς ανταλλαγής και μεταμόρφωσης σε σχέση με ό,τι μας περιβάλλει. Η διερεύνηση της προσωπικής, αυθεντικής κίνησης προσεγγίζεται κυρίως με ασκήσεις αυτοσχεδιασμού. Ένας τρόπος σπουδής που στρέφει την προσοχή στο εδώ και τώρα με τη φόρμα να αναδύεται κάθε στιγμή και όχι στη στόχευση προαποφασισμένου αποτελέσματος.

Νικολέτα Ξεναρίου


Παρατηρούμε, μελετάμε, κατανοούμε, αναλύουμε την ανθρώπινη κίνηση.
Τον 1ο χρόνο το μάθημα έχει αρχικά «αυτοβιογραφικό» χαρακτήρα εστιάζοντας και γνωρίζοντας την προσωπική κίνηση του καθενός. Ερχόμαστε σε επαφή με τις βασικές αρχές της ανατομίας και τους κινητικούς παράγοντες (βάρος, χώρος, χρόνος, ροή). Κάνουμε μια εισαγωγή στην επικοινωνία χωρίς τη χρήση του λόγου και μια βαθύτερη ανακάλυψη της γλώσσας του σώματος ως πρώτη ύλη. Το 1ο έτος έχει ως στόχο την ανάπτυξη της φαντασίας και της πειθαρχίας, την απελευθέρωση και τέλος τη μετάβαση από τη μονάδα στην ομάδα!
Ο 2ος χρόνος είναι η απόλυτη συνέχεια του 1ου. Κινούμαστε με ακεραιότητα και αλήθεια στα πλαίσια της ομάδας. Εστιάζουμε στην αυτοπεποίθηση, την ακρίβεια και τη σαφήνεια στην κίνηση. Χρησιμοποιούμε τη δομή του χορού ως τρόπο έκφρασης και την παντρεύουμε με μέσα δανεισμένα από άλλες μορφές τέχνης.

Ζωή Κολάττου

Χριστίνα Μαριάνου

Χριστίνα Μαριάνου

Νικολέτα Ξεναρίου

Νικολέτα Ξεναρίου

Subscribe to this RSS feed