Νέα Σχολής

Οι εισαγωγικές εξετάσεις της Ανώτερης Δραματικής Σχολής «δήλος» Δήμητρα Χατούπη θα ξεκινήσουν με την ατομική ακρόαση στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2018 και θα διενεργηθούν σε τρεις φάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 7 Σεπτεμβρίου 2018, είτε ηλεκτρονικά στο www.dilos.gr είτε στη γραμματεία της σχολής, στην Ελευσινίων 11, πλησίον μετρό Μεταξουργείο.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Συμπληρωμένη αίτηση με φωτογραφία.
  2. 20 ευρώ εξέταστρα, τα οποία αφαιρούνται από την εγγραφή.
  3. Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο.
  4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίο (μη επικυρωμένα).

 

Δωρεάν Πενθήμερο Μαθημάτων

 

 Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των Εισαγωγικών Εξετάσεων της Ανώτερης Δραματικής Σχολής «δήλος» - Δήμητρα Χατούπη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το «Δωρεάν Πενθήμερο Μαθημάτων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 3-7 Σεπτεμβρίου, στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις εκπαιδευτικές μεθόδους της σχολής, καθώς και με τους καθηγητές της. Για τη συμμετοχή στο «Δωρεάν Πενθήμερο Μαθημάτων» τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.