Διοίκηση

Διεύθυνση σχολής

  • Δήμητρα Χατούπη, ηθοποιός

Σύμβουλος Σπουδών

  • Αντώνης Γαλέος

Οικονομικός Διευθυντής

  • Γιάννης Γκουντάρας

Υπεύθυνοι Γραμματείας

  • Γιώργος Αδαμαντιάδης
  • Μαίρη Κόκου

Δημόσιες Σχέσεις

  • Δέσποινα Ερρίκου

Υπεύθυνη Αρχείου

  • Γραμματίδη Ευγενία