Πληροφορίες Εγγραφής

Ο αριθμός των φοιτούντων ανά τάξη είναι περιορισμένος και γι' αυτό το λόγο, οι υποψήφιοι σπουδαστές της Σχολής καλούνται να περάσουν από εισαγωγική συνέντευξη και εξετάσεις.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

 

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισαγωγικών Εξετάσεων
 • Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας
 • Κόμιστρα εξετάστρων

 

Τις αιτήσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο link στο τέλος της σελίδας.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής
 • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας
 • Απολυτήριο Λυκείου επικυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές ή Κ.Ε.Π.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένη από τις αρμόδιες αρχές

Το απολυτήριο και η ταυτότητα ΔΕΝ χρειάζεται πλέον να είναι επικυρωμένα!

 

Στους σπουδαστές της Σχολής, με την ολοκλήρωση της εγγραφής, παρέχονται:

 • Ατέλεια για θεατρικές παραστάσεις
 • Χορήγηση αναβολής στράτευσης
 • Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού
 • Βεβαίωσεις Σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση

 

Όλες οι συνεντεύξεις και οι εξετάσεις διεξάγονται στο θεατράκι της Σχολής. Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής.

 

Τις αιτήσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο link στο τέλος της σελίδας.