Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής

1H σχολή λειτουργεί κατά τάξεις Α, Β, Γ, με τη συνολική συμμετοχή των σπουδαστών, κατά τάξη, στην έρευνα, την τεχνική κατάρτιση και τη εν γένει καλλιέργεια, που αποβλέπουν στην ικανότητα ειδικής εφαρμογής των ποικίλων μορφών που εκφράζουν το θέατρο.

 

2Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων, η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των σπουδαστών, σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε καθηγητή, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των σκοπών της σχολής.

3Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική από τους σπουδαστές καθώς και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε ώρα μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών.

4Η φοίτηση των σπουδαστών, που απουσιάζουν αδικαιολόγητα ή ακόμα και δικαιολογημένα θεωρείται ελλιπής σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 12 του Π.Δ. 370/83 και υποχρεούται να παρακολουθήσει το ίδιο έτος.

5Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στη σχολή τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων, για την απαραίτητη προετοιμασία. Για το μάθημα του χορού – κίνησης είναι απαραίτητο να υπάρχουν ειδικά παπούτσια χορού. Στο μάθημα της υποκριτικής οι κοπέλες πρέπει να φορούν μαύρη φούστα και character παπούτσια. Κανείς σπουδαστής δεν μπορεί να μπαίνει στην τάξη κατά την διάρκεια του μαθήματος εκτός αν υπάρχει μια προηγούμενη συνεννόηση με την γραμματεία της σχολής.

6Η σχολή δεν εγκρίνει την εκτός Σχολής ιδιαίτερη βοήθεια από μέρους ξένων προσώπων σε μαθήματα που διδάσκονται στη σχολή και γενικά αφορούν την θεατρική εκπαίδευση.

7Η σχολή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των σπουδαστών σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική εκδήλωση εκτός σχολής, χωρίς την έγκριση της διεύθυνσης. Οι σπουδαστές της σχολής είναι δυνατόν να συμμετάσχουν (αφού προηγουμένως ερωτηθούν), σε παραστάσεις και γενικά εκδηλώσεις της σχολής.

8Οι σπουδαστές για οποιαδήποτε απορία τους ή πρόβλημα που τους απασχολεί, όσο αφορά στα μαθήματα ή τη λειτουργία της σχολής, απευθύνονται ιεραρχικά.

  1. στη Γραμματεία
  2. στον αρμόδιο Καθηγητή
  3. στο Διευθυντή Σπουδών
  4. στο Διευθυντή της σχολής.

9Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού λειτουργεί η βιβλιοθήκη της σχολής, από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανείζονται βιβλία με την υποχρέωση να τα επιστρέψουν εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών. Για την λειτουργία της βιβλιοθήκης υπάρχει κάθε δύο μήνες ένας αρμόδιος σπουδαστής – βιβλιοθηκάριος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον δανεισμό και την επιστροφή των βιβλίων όπως και για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης. Ο ενίοτε βιβλιοθηκάριος θα επωφελείται έχοντας μία έκπτωση στα δίδακτρα της σχολής.

10Κάθε έτος έχει την δική του αίθουσα. Το Α’ έτος την αίθουσα ..., το Β’ έτος την αίθουσα ... και το Γ’ έτος την αίθουσα ... . Επίσης υπάρχει η αίθουσα χορού και η αίθουσα μουσικής. Κάθε αίθουσα έχει τον δικό της οπτικοακουστικό εξοπλισμό όπως και το απαραίτητο « φροντιστήριο» για την διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε κάθε έτος θα υπάρχει ανά δύο μήνες ένα επιμελητής, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τακτικότητα του χώρου όπως και για τον εξοπλισμό. Επίσης ο ενίοτε επιμελητής θα είναι και υπεύθυνος για την καταγραφή απουσιών στο τμήμα. Ο ίδιος θα επωφελείται έχοντας μία έκπτωση στα δίδακτρα της σχολής.

11Κάθε αίθουσα θα έχει αναρτημένο ένα βιβλίο πρόβων το οποίο θα συμπληρώνεται από τους σπουδαστές. Οι πρόβες που θα οργανώνονται θα πρέπει να μην συμπίπτουν με τα μαθήματα ή τα σεμινάρια της σχολής, όπως επίσης να μην ξεπερνούν τις 2 ώρες. Οι αίθουσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε έτος, αρκεί να μην μετακινείται ο εξοπλισμός των σπουδαστών.

12Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες διδασκαλίας.

13Δεν επιτρέπεται η παραμονή ξένων προσώπων στους χώρους της σχολής.

14Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παραμονή σπουδαστών στους χώρους της σχολής μετά το πέρας των μαθημάτων ή εκτός ωρολογίου προγράμματος.

15Η σχολή, εκτός από τα μαθήματα που ορίζει ο νόμος, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει μαθήματα ή κύκλους μαθημάτων ή να διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών. στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές και εξετάζονται κανονικά. Κανείς σπουδαστής δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του εάν έχει ελλείψεις σε οποιοδήποτε μάθημα είτε σεμινάριο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της σχολής.

16Τα δίδακτρα καθορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Όλοι οι σπουδαστές πρέπει να πληρώνουν τα μηνιαία δίδακτρά τους το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτό η σχολή έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την παρακολούθηση των μαθημάτων στον σπουδαστή. Αύξηση διδάκτρων κατά την διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει τα δίδακτρα ή να παρέχει δωρεάν φοίτηση στους αριστούχους, καθώς και σε άλλους σπουδαστές, λαμβάνοντας υπόψιν την όλη τους επίδοση, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει η Διεύθυνση.

17Οι σπουδαστές για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των εξαμήνων, οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τη σχολή. Για να πάρει ο σπουδαστής βεβαίωση σπουδών πρέπει να έχει κλείσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

18Η σχολή μετά από απόφαση του διευθυντή της και πιθανόν και της συνέλευσης των καθηγητών εάν χρειαστεί, διοργανώνει ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές, καθώς και επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους, σε θέατρα και συναυλίες και εν γένει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πολυήμερες εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο κατά την διάρκεια των διακοπών. Η συμμετοχή σε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις εφόσον έχουν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για την σχολή θα είναι υποχρεωτική.

19Οι σπουδαστές οφείλουν, κατά την διάρκεια των σπουδών τους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό της σχολής, τους νόμους της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις των παραπάνω.

20Απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνει κάποιος στη σχολή, είναι επίσης η κόσμια συμπεριφορά προς τους καθηγητές της σχολής και η διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους της σχολής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το θεατράκι ως αίθουσα διδασκαλίας ή για πρόβες, επιβάλλεται η καθαριότητα του χώρου και απαγορεύεται η χρήση προβολέων.
Οι προβολείς χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ στις γενικές δοκιμές, στις εξετάσεις και στις παραστάσεις.

21Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 - 19 του Π.Δ. 370/83 να επιβάλει την ποινή της οριστικής αποβολής σε σπουδαστές που δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων (συνέλευση Καθηγητών).

22Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της σχολής μετά την έγκριση του από το Υπουργείο Πολιτισμού αναρτάται στους χώρους της σχολής. Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν γνώση του κανονισμού, να τον υπογράφουν και βέβαια να τηρούν τις διατάξεις του.