Υποτροφίες

Η Σχολή, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, δίνει σε δύο σπουδαστές υποτροφία που ισοδυναμεί με το ήμισυ των διδάκτρων. Η υποτροφία αποδίδεται στους δύο πρώτους βαθμολογικά σπουδαστές καθώς και από τη συνολική τους παρουσία. Συγκεκριμένα:

  • Για το Α’ έτος, με βάση την βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων.
  • Για το Β΄ έτος, με βάση την συνολική βαθμολογία του Α’ έτους και με διπλό συντελεστή στα κύρια μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται από το ΥΠΠΟ.
  • Για το Γ΄ έτος, με βάση την συνολική βαθμολογία του Β’ έτους και με διπλό συντελεστή στα κύρια μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται από το ΥΠΠΟ.